Open Positions

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากร

เทคโนโลยี เครื่องจักร และเงินทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตจะไม่มีความหมาย หากปราศจากผู้ที่จะมาทำหน้าที่ควบคุมและจัดการ สิ่งสำคัญในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงคือพลังการทำงาน สติปัญญาและความมุ่งมั่น ดังนั้น บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและเชื่อมั่นในคุณค่าของคนจึงกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม อาทิ โบนัส ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน(ฟรี) เบี้ยขยัน ยูนิฟอร์ม การอบรมสัมมนา ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการ เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด ปัจจุบัน เปิดทำการมากว่า 10 ปี มีพนักงานมากกว่า 350 คน มีความมั่นคง มีการฝึกสอน ฝึกฝนให้พนักงานมีความรู้ต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพ มีความก้าวหน้า ตลอดจนส่งเสริม ให้พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดสวัสดิการและมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • วันทำงานจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์)
 • เงินโบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ข้าวเปล่ามื้อกลางวัน (ฟรี)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กิจกรรม
 • เพลงเสียงตามสายตลอดเวลางาน/ วารสารสัมพันธ์/ งานเลี้ยงปีใหม่/ กีฬาประจำปี/ การท่องเที่ยวนอกสถานที่
  เกมส์การละเล่นต่างๆ ฯลฯ
 • การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ต่างๆ โดยมีการจัดอบรมในรูปแบบภายในและภายนอกองค์กร ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่มีความพิการ ที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีความพิการประเภท 3 (ด้านการเคลื่อนไหว) โดยทางบริษัทฯจัดหา ให้การช่วยเหลือรถเข็น (WHEEL CHAIR) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหวของคนพิการในการใช้ชีวิตประจาวัน และเพื่อการประกอบอาชีพ

บริษัท ฯ กำลังเปิดรับผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงาน กับบริษัทฯ

ตำแหน่งงานว่าง/Positions

 • Process Engineer 1 อัตรา

  We offer you a very exciting and diversified job which covers many areas of engineering.

  Responsibilities

  • Manage process improvement operation to support the increment of production’s productivity and efficiency
  • Implement process & product improvements by analyzing production processes to reduce processing time and increase machine optimization
  • Develop routing time standards
  • Execute internal audits in production
  • Analyze and implement new technologies
  • Support factory management to install incentive systems in production
  • Make monthly reports to Managing Director

  Qualifications

  • Bachelor/Master degree in Process Engineering or any related fields
  • 3-5 years of experience in Process Engineering or Manufacturing (preferable in jewelry industry)
  • Very good English skills (able to communicate with foreigners)
  • Very well organized and hands-on mentality
  • Self driven and adaptive with result oriented
  • Experience with SMV - standard minute value & PTS - predetermined time standard is a plus

  If you are ready to take over responsibility and like to work in a dynamic work environment, we are looking forward to hear from you.

  Benefit

  • 5 Working days (Mo-Fr)
  • Salary: depending on experience and skills
  • Other company benefits
 • Assistant Production Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  We offer you a very exciting and diversified job as a multi-functional position which covers many areas of engineering.

  Description

  • Be in charge of production output, backorder situation and lead time for production together with Production Manager
  • Implement and control KPI system for the production
  • Lead technical projects for process and product improvement
  • Train staff on manufacturing processes, 5S etc.
  • Analyze and improve workflows
  • Workflow analyzes and routing time establishment
  • Implement process & product improvements
  • Provide technical support to other departments
  • Make monthly reports to factory management

  Requirements

  • Male / Female 30-40 yrs
  • Bachelor/Master in industrial engineering, process engineering or product engineering
  • 3-5 years work experience in a manufacturing environment is required (preferable in Jewelry industry)
  • Very strong technical background and knowledge about various production processes
  • Good English skills (able to communicate with foreigners)
  • Very well organized and hands-on mentality

  We are looking for highly motivated people who are willing to go the ‘extra mile’.

  Benefit

  • 5 Working days (Mo-Fr)
  • Salary: depending on skills
  • Performance bonus
  • Other company benefits
 • Assistant Manager Inventory/ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า

  We offer you a very exciting and diversified job in a modern, innovative environment.

  Responsibilities

  • Lead and supervise a team of max. 20-30 people
  • Implement processes for daily & weekly routine and make sure this processes are done correct
  • Ensure that the inventory information in our database system is up to date and correct
  • Optimize existing workflows
  • Coordinate with relevant departments
  • Monitor inventory levels and inventory movement using manual or computerized inventory systems
  • Review compiled inventory reports (quantity, type and value of materials, and equipment and stock on hand
  • Report works and assignment to Purchasing and Inventory Manager

  Qualifications

  • Male/female; age between 30-40; living area should be close to Bang Yai/Nonthaburi
  • College Graduated or Bachelor Degree is minimum requirement
  • 3-5 years of experiences leading a team in a manufacturing environment
  • Experience with warehouse, stock or inventory environment
  • Able to define, control and improve processes for inventory
  • Good computer skills (Database, Microsoft Office)
  • Very well organized and hands-on mentality
  • Self driven and adaptive with result oriented
  • Flexible and open mindset for changes and improvements

  If you are ready to take over responsibility and like to work in a dynamic work environment, we are looking forward to hear from you.

  Benefit

  • 5 Working days (Mo-Fr)
  • Salary: depending on experience and skills
  • Other company benefits
 • พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • สามรถอ่านออกเขียนได้
  • หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คนพิการ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • พิการทางการเคลื่อนไหว

วิธีการสมัครงาน/How to apply

สมัครได้ตัวตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: